De Slank

Voor alle panden in De Slank geldt ook dat deze voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Als het pand wordt gehuurd, is de verhuurder hiervoor verantwoordelijk. Als het pand in jouw bezit is, bent je zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming.

Hoe verwarm ik straks mijn bedrijfspand?

Voor De Slank wordt aan een collectieve aanpak gewerkt. Mogelijkheden voor een bronnet worden onderzocht. Dat is een laagtemperatuur warmtenet in combinatie met een warmtepomp. Welke optie het beste past, hangt er ook vanaf of een bedrijf ook een koelingsvraag heeft.

Wanneer wordt mijn bedrijf aardgasvrij?

De Slank wordt voor 2050 aardgasvrij. 

Kan ik zelf alvast wat doen?

Je kunt zelf al energiebesparende maatregelen treffen. Dit kunnen kleine en grote maatregelen zijn. Denk aan het isoleren van het pand en het goed laten inregelen van de klimaatinstallatie. Of het vervangen van lampen door led-lampen. En plaats zonnepanelen om (een deel van) de elektriciteit zelf duurzaam op te wekken. Nu al zijn bedrijven verplicht om vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. In 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben en in 2030 zelfs label A. Als de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is, informeer dan wat je het beste kunt doen. Mogelijk is een aansluiting op het warmtenet of een hybride of volledig elektrische warmtepomp dan al interessant.

Er wordt gewerkt aan een Energieloket voor bedrijven. We verwachten dat dit loket in 2022 klaar is.