Energieloket EnschedePrivacy- en cookieverklaring

5 februari 2021

Jouw privacy is voor Energieloket Enschede van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Energieloket Enschede allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Pioneering.

Jouw account / Mijn Energieloket
Bij bepaalde onderdelen van Energieloket Enschede moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • IP-adres
 • Woningtype
 • Huiseigenaar/huurder

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij Energieloket Enschede en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, welke deze gebruiken voor het opvolgen van service gerelateerde acties:

 • Gemeente Enschede
 • Stichting Alifa
 • Aangesloten woningcorporaties (De Woonplaats, Ons Huis, De Veste, SJHT en Domijn)

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Stichting Alifa is onze distributiepartner, wij mogen jouw persoonsgegevens aan hen geven om de bestelling voor jou klaar te zetten. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • IP-adres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • Stichting Alifa

Contactformulier / chat
Met het contactformulier/chat kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • IP-adres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming, die je geeft door het achterlaten van je gegevens. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, welke deze gebruiken voor het opvolgen van service gerelateerde acties:

 • Stichting Alifa

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van Energieloket Enschede. Met deze statistieken verbeteren we ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

 • Wirelab Creative B.V.

Advertenties
Ons bedrijf vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van Energieloket Enschede.

In de website van Energieloket Enschede zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. 

Cookies
Energieloket Enschede gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.  

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van Energieloket Enschede gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer Energieloket Enschede wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@energieloket-enschede.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Pioneering / Energieloket Enschede
Lonnekerspoorlaan 114
7523 JM Enschede
E-mailadres: info@energieloket-enschede.nl

KvK nummer: 8182593