Aanpak 1 All electric

Jouw woning is waarschijnlijk geschikt voor een ‘all electric’ aanpak. Dit betekent:

 

Warmteafgifte

De warmteafgifte kan met een lage-temperatuursysteem. Alleen een goed geïsoleerde woning kan met een lage watertemperatuur (30°C) verwarmd worden. Hoe lager de watertemperatuur, hoe minder energie er nodig is voor de verwarming. Lage-temperatuurverwarming heeft een groot oppervlak nodig waarmee de warmte afgegeven kan worden. Bij vloerverwarming gaat het om veel ‘lussen’ waar het verwarmingswater doorheen stroomt. Ook zijn er speciale radiatoren met kleine ingebouwde ventilatoren ontwikkeld voor verwarmingswater van een lage temperatuur.

Lage-temperatuurverwarming door middel van vloerverwarming is een systeem dat de warmte langzaam afgeeft. Zo kan het opwarmen van een kamer van 15 naar 20 graden een aantal dagen duren. Bij gebruik van speciale radiatoren is dit iets korter, maar ook dit systeem is trager dan het nu gangbare hoge-temperatuursysteem. Daarom is het bij lage-temperatuurverwarming extra belangrijk zo min mogelijk warmte te verliezen via naden en kieren of een buitendeur. Kieren geven tocht. Tocht is in een woning met lage-temperatuurverwarming nog oncomfortabeler dan in een woning met hoge-temperatuurverwarming.

Staat bijvoorbeeld de achterdeur in de winter een poos open en gaat hiermee veel warmte verloren, dan duurt het langer voordat de woning weer op temperatuur is. Woningen met lage-temperatuurverwarming worden dag en nacht op (bijna) dezelfde temperatuur gehouden. Of uw huidige vloerverwarming of radiatoren toereikend zijn voor een lage-temperatuursysteem kan een installateur beoordelen.

 

Verwarmingssysteem

Het verwarmingssysteem kan een warmtepomp zijn, eventueel met zonneboiler of PVT-panelen. PVT-panelen zijn zonnepanelen die ook warmte oogsten.

 

Ventilatie

Om warmteverlies door ventilatie zo laag mogelijk te maken, is zeker in goed geïsoleerde woningen mechanische ventilatie met warmteterugwinning gewenst. Bij voorkeur met CO2-sturing en/of warmteterugwinning. Op basis van de hoeveelheid CO2 in de ruimte draait de ventilator dan sneller of langzamer. Ventilatiesystemen met warmteterugwinning verwarmen de binnenkomende lucht met de warmte van de uitgaande lucht. Hierdoor gaat er veel minder warmte verloren en ontstaat er minder tocht

In nieuwbouwwoningen worden hiervoor vaak centrale systemen toegepast en in bestaande woningen vaak decentrale systemen. Het decentrale systeem heeft als voordeel dat er geen ventilatiekanaal door de woning hoeft te worden aangelegd. Deze manier van ventileren voorkomt onnodig verlies van warmte.

 

Zonwering

Zonwering is noodzakelijk in de woning zodat het in de zomer niet te warm wordt binnen.

 

Zonneboiler

Een zonneboiler is een optie voor een all electric woning.

 

Zonnepanelen

Een warmtepomp maakt gebruik van elektriciteit. Deze elektriciteit kun je grotendeels duurzaam opwekken door middel van zonnepanelen