ISDE: Wat is er gewijzigd in 2023?

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. Wij delen de wijzigingen met jullie.

Actueel,Nieuwsbericht

Nu ook subsidie voor één isolatiemaatregel 

Vanaf 2023 kun je ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet je wel hebben genomen na 1 april 2022. Je krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neem je binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een schatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vind je in de tabel op de pagina van de isolatiemaatregelen. 

Bekijk de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen

Met deze nieuwe voorwaarde is het mogelijk om per maatregel subsidie te ontvangen. Ook al neem je later nog meer maatregelen. 

Andere berekening m2 voor glas 

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de binnenwerkse maat. Dit betekent dat je van binnenuit de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar optelt. Jouw kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2. De wijziging geldt voor glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023. 

Subsidie voor elektrische kookvoorziening 

Woningeigenaren kunnen vanaf 2023 subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening. Dat is een vast subsidiebedrag van € 400. Dit zijn de voorwaarden: 

  • de woning is aangesloten op een warmtenet 
  • na 1 april 2022 is de gasmeter definitief verwijderd 
  • u heeft geen ISDE-subsidie gehad voor aansluiting op een warmtenet 
  • na 1 april 2022 is de elektrische kookvoorziening aangeschaft en de elektrische kookvoorziening is nieuw en niet eerder gebruikt 

De elektrische kookvoorziening geldt niet als 2e maatregel. Installeer je bijvoorbeeld een kookvoorziening nadat je glasisolatie hebt laten aanbrengen, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden. 

Meer tijd voor een subsidieaanvraag 

Vanaf 2023 heb je als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om jouw subsidieaanvraag te doen nadat je de maatregel hebt laten uitvoeren. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die je vanaf 1 januari 2022 hebt genomen. 

Ook voor zakelijke gebruikers geldt in 2023 de ruimere termijn van 24 maanden. Dit weliswaar in omgekeerde volgorde: je doet als zakelijke gebruiker namelijk eerst jouw subsidieaanvraag en laat vervolgens binnen 24 maanden de maatregelen uitvoeren. 

Groter vermogen warmtepompen 

Het vermogen van warmtepompen die in aanmerking komen voor subsidie gaat omhoog. De warmtepomp mag vanaf 2023 een thermisch vermogen hebben tot 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW. 

Subsidie voor VvE's 

Subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaat in januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog terecht bij ISDE.